Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?; Evlenme ile kurulmuş olan evlilik birliği eşlere bağlı olan veya eşlerin isteği dışında gerçekleşen durumlar sonucunda sona erebilir. Boşanma ile evlilik yasal olarak sona erer.  Anlaşmalı boşanmada ise eşler evliliklerini bitirmeye karşılıklı olarak karar vermişlerdir. Bu konuda aralarında anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler aralarında anlaşmalı boşanma protokolü düzenlerler. Bu protokolde mutabık kalınması ile evlilik yasal olarak sona ermez.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Protokolün düzenlenmesine ek olarak tarafların mahkeme önüne gelmesi zorunludur. Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftler için en hızlı işleyen hukuki süreçtir. Anlaşmalı boşanmada Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden genel sebebe dayanılır. Bu sebep, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Bahsedilen maddenin üçüncü fıkrasına göre evliliğin en az bir yıl sürdüğü ilişkilerde anlaşmalı boşanma gündeme gelebilecektir. Eşlerden birinin başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla evlilik sona ermeyecektir. Bunun üzerine hakim tarafları dinler. Serbest iradeleri ile mahkeme önüne geldiklerine kanaat getirir. Ayrıca tarafların üzerinde anlaşma sağladığı anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulur. Tüm bu durumlar gerçekleştiğinde tarafların anlaşmalı boşanmasına karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya nazaran daha hızlı işleyen bir hukuki süreçtir. Taraflar boşanma için başvurulacak her süreçte maddi manevi zorluk çekmektedir. Bu sebeple davaların en kısa sürede sonuçlanmasını talep ederler. Anlaşmalı boşanmada tarafların isteği davanın tek celsede sonuçlanmasıdır.

Anlaşmalı boşanma şartlarına uyulmadan dava açıldığında dava reddedilecek ve süreç uzamış olacaktır. Anlaşmalı boşanma süreci tamamlanana kadar eşlerin anlaşma durumunu sürdürmeleri gerekir. Aksi takdirde süreç yine uzayacaktır. Tarafların iradelerine bağlı olmaksızın da boşanma süreci uzayabilir. Bunun sebebi mahkemelerdeki iş yüküdür.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar şartlara uygun davranırsa bir celsede sonuç alabilme mümkündür. Eşler duruşma sırasında anlaşma halinde kalmayı devam ettiremezse dava çekişmeli boşanma haline gelebilir. Ayrıca hakimin anlaşmalı boşanma protokolüne müdahalesi olursa ek celseler yapılmak zorunda kalınabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde, hukuka uygun olmayan hususlarda anlaşılması durumunda duruşma ertelenir. Protokolün değiştirilmesi ve eşlerin düşünebilmesi için ek süre verilmiş olur.

Bunun sebebi süreci kısa tutmak adına hak kayıpları yaşanmasının önüne geçilmesidir. Tüm şartlara uyularak anlaşmalı boşanma sürecine başvurulduğunda hukuki süreç birkaç hafta içinde sonuçlanabilmektedir. Sürecin işleyişini aksatan durumların ortaya çıkması halinde ise davanın sonuçlanması aylarca sürebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                               :  

T.C. KİMLİK NO                                                :

VEKİLİ                                                                 : 

DAVALI                                                                :

T.C. KİMLİK NO         :

DAVA  KONUSU                                       : Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması sebebiyle anlaşmalı boşanma talebimizin kabulü hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                                                :                                                

1 ) Davacı ve davalı 02.02.2022 tarihinde evlenmişlerdir. (Ek1- evlilik cüzdanı fotokopisi)

2) Davacı ve davalı, evlilik birliğini sürdürememektedirler. Taraflar arasında her ne kadar ortak hayatın korunması amaçlanmış olsa da geçimsizlik hüküm sürmektedir. Bu sebeple hür iradeleri ile boşanma konusunda mutabık kalmışlardır. Anlaşmalı olarak boşanmak istemektedirler.

3 ) Davacı ve davalı taraflar arasında boşanmanın mali ve müşterek çocuklara ilişkin sonuçları hakkında görüşmeler yapılmıştır. İki taraf da özgür iradesi ile anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve imzalamıştır. Boşanma ve anlaşmalı boşanma protokolü hakkında taraflar arasında bir fikir ayrılığı bulunmamaktadır. ( Ek2- Anlaşmalı Boşanma Protokolü)

4 ) Yukarıda belirttiğimiz üzere Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü fıkrası uyarınca anlaşmalı boşanma talebimiz hasıl olmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER                            : Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin üçüncü fıkrası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sair tüm yasal mevzuat.

DELİLLER                                                    :  Ek1- Evlilik cüzdanı, Ek2- anlaşmalı boşanma protokolü.

SONUÇ VE İSTEM                                   : Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca hür iradeleri ile boşanmaya karar vermiştir. Anlaşmalı boşanma protokolünün gerekli görüşmelerini sağlamış ve protokolü imzalamış bulunmaktadırlar. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak,

  • Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca anlaşmalı boşanma talebimizin kabulüne,
  •  Ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolünün uygun bulunarak uygulamaya geçirilmesine, 

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.  ../../2023

                                                                                                  DAVACI VEKİLİ

                                                                                    Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların avukattan yardım alma zorunluluğu yoktur. Bu durumda taraflar mahkemeye başvuru için harç yatıracaktır. Tarafların yatıracağı harçlar, her yıl için yayınlanan yargı harçları tarifesinde belirtilmektedir. Avukat tutulmaması durumunda tarafların ödeyeceği hususlar mahkeme harç ve masrafları olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasının istenilen sürede sonuçlanabilmesi için avukattan yardım almak tarafların yararınadır. Anlaşmalı boşanma avukatları, çiftlerin anlaşmalı bir şekilde süreci yönetmelerine katkı sağlar. Anlaşmalı boşanma protokolünde uyulması gereken hususlar, avukat sayesinde gözden kaçırılmamış olacaktır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken kalıp dilekçelere başvurmak gibi bir hataya düşebilirler. Oysa her evliliğin şartları farklı olduğundan hazırlanması gereken dilekçe de farklı olacaktır. Eşler ve varsa müşterek çocukların hak kaybı yaşamaması adına protokolün avukat yardımıyla hazırlanması tarafların yararınadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Mahkemesi davaya, Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır. Türkiye Barolar Birliği Tarafından 2023-2024 yılına ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Bu tarifede Asliye Mahkemeleri’nde takip edilen davalar için yaklaşık 18 bin TL avukatlık ücreti öngörülmüştür.

İzmir Barosu’nun 04.10.2023- 31.12.2024 tarihleri için Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamıştır. Bu tarifeye göre anlaşmalı boşanma davası için tavsiye edilen avukatlık ücreti yaklaşık olarak 57 bin TL’dir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde avukattan yardım alınması maddi anlamda harcama düzeyini artıracaktır. Tarafların maddi harcamalardan kaçınarak avukat tutmaması telafisi zor zararlara yol açabilir. Anlaşmalı boşanma davasındaki aksaklıkların sonradan telafisi avukat tutmaktan daha ağır maddi güç gerektirebilecektir. Dolayısıyla maddi manevi hak kayıplarının önlenmesi için tarafların avukatla temsili, süreci olumlu etkileyecektir. 

Yorum yapın