Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?; Anlaşmalı boşanmanın süresi, niteliği hakkında bilgi vermeden önce konunun anlaşılabilmesi adına dava dilekçesi nedir, protokol nedir bilgi vermek yerinde olacaktır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanmak isteyen eşlerin sebeplerini ve bu talepleri içeren hukuki belgedir. Boşanma dilekçesi, 

  • Mahkemenin adı,
  • Tarafların ad- soyad ve adresleri,
  • Varsa davacı vekilinin ad, soyad ve adresi,
  • Davacının tc kimlik numarası 
  • Davanın konusu ve hukuki sebepleri
  • Davacının ve varsa kanuni temsilcinin imzası 
  • Talep sonucu (mahkemeden ne talep edildiği) 

unsurlarını içermek zorundadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma protokolü ise, tarafların boşanmayla ilgili ortak kararlarını, anlaştıkları hususları içeren belgedir. Yargıtay anlaşmalı boşanma protokolünü, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda mutabık olunan hususları kapsayan irade beyanı olarak nitelendirmiştir. Anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesinin yanında bu belgenin de sunulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, bir avukat tarafından ya da eşlerin bir araya gelmesiyle hazırlanabilir. Bu protokolün ne kadar süreceği tarafların boşanmanın sonuçları konusunda ortak paydada buluşabilme süresine bağlıdır. Eğer boşanmak isteyen taraflar tüm konularda ortak karar alabilmişse, bu kararları içeren bir protokolün hazırlanması ve mahkemeye sunulması oldukça hızlı bir süreç olacaktır. Tekrar etmekte fayda vardır ki, usulüne uygun hazırlanmış bir anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanmaya ortak karar verdikleri, mal paylaşım şekli, nafaka, tazminat, velayet konuları muhakkak yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Zaman Verilir?

Anlaşmalı boşanma davasında protokol de en az dava dilekçesi kadar önemlidir. Dava dilekçesi boşanma ve ilgili talepleri mahkemeden talep etmek amacıyla yazılır. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sonucuna ilişkin hakimin karar vermesine gerek kalmaksızın tarafların kendi aralarında anlaşıp ortak olarak kararlaştırdıkları hususları içerir. Bu protokolde çekişmeli hiçbir durum kalmaması ve tarafların taleplerini açık ve doğru bir şekilde belirtmiş olmaları oldukça önemlidir.

Çünkü protokoldeki maddeler olduğu haliyle hakimin yazacağı gerekçeli karara alınacaktır. İçerik bakımından hakimin denetimine tabi olmayan bu protokol, ilam niteliğinde olan hükme dahil olduğu için taraflar açısından bağlayıcı olacaktır. Bu sebeple bu protokolde tazminat, nafaka, velayet gibi temel konular başta olmak üzere tarafların birbirinden olan taleplerinin detaylı bir şekilde ortak karar şeklinde yer alması sonradan yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkemeye dava açarken sunulmalıdır. Anlaşmanın ıslak imza bulunan orijinal hali en geç duruşma gününe kadar mahkemeye sunulmuş olmalıdır. Fakat boşanma davası devam ederken kararın kesinleşme tarihine kadar tarafların bir boşanma anlaşması hazırlayıp mahkemeye sunması da mümkündür. Çekişmeli dahi olsa, istinaf ve temyiz aşamalarında da bulunsa mahkemeye sunulan bu anlaşma dikkate alınacak ve talep doğrultusunda hareket edilecektir.

En Hızlı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, niteliği itibariyle süreci en hızlı ilerleyecek ve hızlı sonuçlanacak boşanma davası çeşididir. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında hakimin boşanmayla ilgili hususlarda karar verebilmesi için inceleyip karar vermesi gereken birçok mesele olacaktır. Tarafların kusur durumları tespit edilecek, bu doğrultuda maddi- manevi tazminat ve nafaka talepleri incelenecek, deliller değerlendirilecek, varsa velayet konusunda çocuğun üstün menfaati için sosyal inceleme raporu talep edilecek.

Bu ve bunun gibi birçok husus boşanma davalarının aylarca sürmesine sebep olmaktadır. Oysa anlaşmalı boşanma davalarında bir protokol bulunmaktadır. Bu protokol tarafların boşanma sonucuyla ilgili ortak olarak karar verdikleri hususları içerdiğinden ve hakimin bu konularda ayrıca bir değerlendirme ve karar süreci söz konusu olmadan bu protokolü gerekçeli kararına alacağından oldukça seri bir süreç olacaktır. Bu süreç için ortalama 1 ila 3 aylık bir süreç öngörmek yanlış olmayacaktır. 

Taraflar dava dilekçesi ve anlaşma protokolüyle birlikte nöbetçi aile mahkemesine başvuracak, ilgili masraf ve harçları yatırarak davayı açacaklardır. Protokol ve dava dilekçesinde bir eksiklik bulunmadığı takdirde hakim boşanmaya hükmedecektir. Hakimin vereceği duruşma günü mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası sırasında tarafların duruşma salonunda bulunma zorunluluğu bulunduğu unutulmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Celse Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma sonuçları konusunda ortak karar vermiş ve bunu bir protokolle mahkemeye sunmuş olmaları sebebiyle çekişmeli boşanma davalarına nazaran çok daha kısa sürecektir. Hakim tarafların mutabık olduğu konularda tekrar bir inceleme yapmayacak, dürüstlük kuralına ve genel hukuk kurallarına aykırı bir durum söz konusu olmadığı takdirde protokoldeki hükümleri uygun bularak olduğu gibi gerekçeli kararına alacaktır.

Bu noktada önem arz eden husus, anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesinde eksik noktalar bulunup bulunmadığıdır. Özellikle boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu, muğlak ifadelere yer vermeyecek şekilde ve detaylıca hazırlanmış olmalıdır. TMK 166\3’teki düzenlemeye göre hakimin bu protokolü uygun bulması şarttır. Gerekli gördüğü takdirde hakim, bu protokolde tarafların ve çocukların menfaatlerine uygun değişiklikler yapabilecek, tarafların da kabulü sağlanırsa boşanmaya hükmedecektir. 

Usulü kurallara ve zorunlu temel içeriğe sahip olan bir dava dilekçesi ve protokolle mahkemeye başvurulması halinde, genellikle tek celsede anlaşmalı boşanma davası sonlanmaktadır. Eksikliklerin bulunduğu durumlarda hakimin takdir edeceği süreye göre bu süre 2-3 celse kadar uzayabilmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecini mümkün olduğu kadar kısa tutmak için dilekçe ve protokol özenle hazırlanmalı, dava dilekçesinin zorunlu unsurlarına riayet edilmeli ve protokolde TMK 166\3. Maddesinde belirtilen boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususlarının detaylıca düzenlenmesi gerekmektedir.

Yorum yapın