Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar?; Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin karşılıklı bir şekilde anlaşarak imzaladıkları ve mahkemeye sundukları resmi bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolünü genel olarak taraflar birlikte hazırlar. Bazen de bir tarafın hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü diğer taraf da onaylar ve böylece mahkemeye sunulur. Diğer eş protokolü onaylamazsa dava anlaşmalı boşanma davası olarak görülemez.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar?

Eşlerin bir araya gelerek, tüm maddeler üzerinde uzlaşarak anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamaları her iki taraf açısından da daha güven verici olmaktadır. Fakat bazen üzerinde çok ciddi bir şekilde düşünülerek hazırlanması gereken anlaşmalı boşanma protokolleri vardır. Çünkü protokolde mali sonuçlar yer alırlar. Mali sonuçlar her iki taraf için de çok önemlidir. Aynı şekilde varsa çocukların velayeti ve de çocuklarla kişisel münasebetin nasıl olacağı da çok ciddi şekilde düşünülerek hazırlanması gereken maddelerdendir.

Çünkü bu maddeler her iki tarafı da yıllarca etkileyecek maddelerdir. Bu yüzden de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken taraflar, mutlaka bu alanda uzmanlaşmış, işinde iyi bir avukattan da destek almalıdırlar. Çünkü avukatlar, vekili olduğu tarafın haklarını ve yükümlülüklerini iyi tespit edecek ve anlaşmalı boşanma protokolünde yer alacak maddeleri de müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyacak şekilde hazırlayacaklardır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Noterden Yapılır Mı?

Anlaşmalı boşanma protokolünün noterden yapılması gibi bir zorunluluk yoktur. Anlaşmalı boşanma protokolünün noter onaylı olması şartı yoktur. Fakat eğer her iki taraf da anlaşmalı boşanma protokolünün noter onaylı olmasını isterse bu durumda noter huzurunda da imza atabilirler. Noter huzurunda imza atmak tarafların tercihine bırakılmış bir husustur. Önemli olan mahkemenin protokolü onaylamasıdır. Mahkeme, anlaşmalı boşanma protokolüne onay vermediği takdirde protokol, herhangi bir hüküm ifade etmez. 

Anlaşmalı boşanma protokolü yazılı olarak hazırlanması gereken resmi bir belgedir. Sözlü olarak yapılan boşanma protokolünün herhangi bir geçerliliği yoktur. Anlaşmalı boşanma protokolünün noterde yapılması gibi bir zorunluluk yoktur fakat taraflar dilerse protokolü noter imzalı bir hale de getirebilirler. Taraflar, noter imzalı anlaşmalı boşanma protokolü için fazla masraf yapmaları gerektiğini de unutmamalıdır. 

Anlaşmalı boşanma protokolü her dava dilekçesi gibi Hukuk Muhakeme Kanunu’nun 6100. maddesi esas alınarak hazırlanır. Tarafların imzasıyla hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolü dava dilekçesi ekine eklenmesi gereken bir belgedir. Noter tarafından düzenlenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Davada tarafları temsil eden bir avukat var ise bu avukata boşanma vekâleti çıkarılmalıdır. Boşanma vekâleti iki adet vesikalık fotoğraf ile noterde çıkarılan bir belgedir. Davada tarafları temsil eden bir avukat olmadığı takdirde tarafların kimlik fotokopisi dava ekine eklenmelidir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü UYAP’tan Açılır Mı?

UYAP, Türkiye’deki yargı birimleri arasındaki bilgi paylaşımını sağlayan bilişim sistemidir. Tüm davalar, mahkemelerin dosya takibi, yazışmalar ve diğer yargı işleri de UYAP üzerinden gerçekleştirilir. 

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmaya karar veren eşler tarafından avukatlarının da yardımıyla hazırlanan resmi bir belgedir. Çok ince ve detaylı bir şekilde hazırlanması gerekir. Alanında uzman avukatların yardımıyla taraflar güvenilir bir şekilde anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayabilirler. Avukata anlaşmalı boşanma davası için vekillik sıfatı kazandırıldıktan sonra avukatlar artık boşanma davasının her aşamasında müvekkillerini temsil ederler. Anlaşmalı boşanma protokolünün son halini düzenleme ve mahkemeye sunma görevi de avukatlara aittir. Avukatlar en geç duruşma gününe kadar anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunmuş olmalıdırlar. Avukatlar aynı zamanda anlaşmalı boşanma protokolünü UYAP üzerinden de dosyaya ekleyebilmektedirler. Böylece protokol elektronik olarak da mahkemenin dosyasına eklenmiş olur. 

UYAP, sistemi avukatların, mahkemelerin ve diğer ilgili kişilerin de girebildiği bir sistemdir. Bu sistem üzerinden dosya takibi, belge yüklenmesi, belge paylaşımı ve diğer resmi yazışmalar yapılır. Bu sistem sayesinde de anlaşmalı boşanma protokolü UYAP üzerinden mahkemeye sunulur ve dosyanın elektronik kaydı içerisinde de yer alır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Sunar?

Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkemeye boşanmak için başvuru yapıldığında sunulmalıdır. En geç dava gününe kadar anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulmuş olması lazımdır. Anlaşmalı boşanma, boşanma davası sürdüğü süre boyunca davanın her aşamasında yapılabilir. Çekişmeli boşanma davası olarak başlayan dava, tarafların uzlaşmasıyla anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilir. 

Anlaşmalı boşanma protokolü taraflarca avukatlarının da yardımıyla hazırlanmalıdır. Böylesi her iki taraf için de daha güvenilir olmaktadır. Her iki tarafın da hazırladığı dosya avukatları aracılığıyla mahkemeye sunulur. Her iki tarafın da avukatı anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlar, tarafların protokole imza atmalarını sağlar ve anlaşmalı boşanma protokolünün son halini mahkemeye sunar. 

Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme tarafından tekrar inceleme altına alınır. Hâkim, maddeleri inceler ve her iki tarafın da haklarının korunduğuna kanaat getirirse anlaşmalı boşanmaya karar verir. Mahkeme protokoldeki hükümlerin yasaya uygunluğunu da inceler. Ayrıca çocuklar ile ilgili yazılan maddelere de ayrı bir önem verilir. Mahkeme açısından önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Bu yüzden de çocuğun velayeti ve çocukla tarafların kişisel münasebeti ile ilgili yazılan maddeler de ayrıca değerlendirilir. Çocuğun haklarının korunduğundan emin olunur. Hâkim tüm değerlendirmeyi yaptıktan sonra boşanmaya karar verirse artık anlaşmalı boşanma protokolü kesinlik kazanır ve taraflar açısından bağlayıcı hale gelir. 

Kısacası anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunma süreci avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Avukatlar protokolü doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak mahkemeye sunar. Ve dava sürdüğü süre boyunca da tarafları temsil eder. 

Yorum yapın