Merve Kolman

Hukuki Makaleler

Tenkis Davası

Tenkis davası, Türk Medeni Kanunu’nun 560 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Tenkis davasında kural olarak saklı ...

Hukuki Makaleler

Kiracı Hakları

Kiracı hakları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinin tarafları, kiracı ve ...

Hukuki Makaleler

Kiracı Tahliyesi

Kiracı tahliyesi, yani kiracının kiralanan taşınmazdan tahliye edilmesi; kiraya veren kişinin yani malın sahibinin, kiracısını, ...