İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı

Merve Kolman Hukuk Bürosu İzmir’de Araç Değer Kaybı Avukatı olarak hizmet vermektedir. Değer kaybı davaları kapsamında tazminat, değer kaybı başvurusu, değer kaybı hesaplama gibi her türlü konuda çalışma yapmaktadır.

Hukuk sistemimizde her ne kadar İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da aile hukukunda uzmanlaşmış Kolman Hukuk Bürosu Araç Değer Kaybı davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Araç değer kaybı avukatı, trafik kazaları nedeniyle oluşan maddi kayıpların tanzim edilmesi için çalışan avukattır. Avukatlar, araç değer kaybıyla tazminatı davalarında tecrübe kazanarak dava sürecinde ihtiyaç duyulan pratik bilgilerini geliştirirler. Araç değer kaybı avukatı tarafından temsil edilen müvekkil, hak kaybı yaşama ihtimalini en aza indirir. Alanında uzman ve tecrübeli avukatlar araç sahiplerinin haklarını savunmak için en çok tercih edilen avukatlardır.

Araçta değer kaybı yaşandıktan sonra tazminata hak kazanmak son derece önemlidir. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan araç değer kaybı tazminatı davası için birçok kişi avukat aramaktadır. Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişiler tazminat taleplerini kendileri ya da avukatları ile talep edebilirler. Avukatlar dışında herhangi bir kişi tazminat talebi için hukuki işlem yapamaz. Hasar danışmanı olarak kendini tanıtan kişiler aslında dosyaları tanımadığınız avukatlar ile yönetmeye çalışan komisyonculardır. Tazminat taleplerinizi avukatınız aracılığıyla talep etmeniz süreçte hak kayıplarına uğramanızı engeller.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı

İzmir ilinde yaşanan trafik kazalarından dolayı birçok araçta çeşitli hasarlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlar onarım bedeli zararı, ikame araç bedeli zararı, parça değişimi ve benzeri zararlardır. Bu hasarlar sonucunda da araçta değer kaybı meydana gelmektedir. Kazaya karışan taraflar da haklarını tam olarak bilemediklerinden dolayı mağduriyetler oluşmaktadır. Bazen kusurlu taraf zararın tamamını karşılamak yerine kısmi ödemelerle anlaşmaya çalışmaktadır. Bu yüzden de araç değer kaybı davası açmak isteyen kişilerin haklarını öğrenmeleri ve zararlarını tazmin etmeleri için mutlaka uzman avukatlardan destek almalıdır. İzmir’deki araç değer kaybı avukatları da müvekkillerinin haklarını savunarak adil bir tazminat alabilmeleri için hukuki destek sağlarlar. Araç değer kaybı avukatları aynı zamanda uzmanlarla çalışarak araçta meydana gelen hasarları daha doğru bir şekilde tespit edebilirler.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Trafik kazası meydana geldikten sonra, hasar alan araçta, herhangi bir parça değişimi, onarım, bakım, tadilat gibi işlemler nedeniyle aracın ikinci el piyasasında yani sonraki satışlarında değerinin düşmesine araç değer kaybı veya hasar değer kaybı denir. Trafik kazaları nedeniyle hasara uğrayan aracın piyasadaki satış değeri düşer. Kişi kazada kusursuz olsa dahi aracı değer kaybeder. Böyle bir durumda da kusursuz tarafın mağduriyetinin önüne geçilmesi için kusurlu taraftan değer kaybının tazmin edilmesi gerekir. Araç değer kaybı, kusurlu tarafın kendisinden istenebileceği gibi kusurlu tarafın sigorta şirketinden de istenebilir. Araç değer kaybı, hukuk sistemimizde bir haksız fiil tazminatı çeşidi olarak yerini almıştır. Yargıtay da araç değer kaybına yerleşik içtihatlarda yer vermiştir. 

Kaza geçiren araç ne kadar iyi tamir edilmiş olursa olsun piyasa değerinde mutlaka bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durumu yaşayan mağdur zararını kusur oranında araç sürücüsünden, aracı işletenden veya Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısından tazmin edebilir. Türk Ticaret Kanunumuzun 1409. Maddesine göre kazada kusurlu olan taraf, trafik sigortasını, kaza dolayısıyla aracın yaşadığı hasarı ve meydana gelen değer kaybını karşılamakla yükümlüdür.

Karayolları Trafik Kanunumuzun 85. maddesine göre de bir araç bir kişinin yaralanmasına veya ölmesine yahut da maddi bir zarara sebep olursa ve bu araç da bir teşebbüsün unvanı ya da bir işletmenin adı altındaysa işleten ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır

Araçta meydana gelen değer kaybının karşılanması için mağdur tarafın araç değer kaybı başvurusu yapması gereklidir. Araç sahibin kazada kusuru yoksa araç değer kaybı başvurusunu kusurlu tarafın sigorta poliçesini (sigorta şirketleri ve müşterilerinin karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenleyen yazılı bir sözleşme) hazırlayan sigorta şirketine yapmalıdır. Araç sahibinin kusuru varsa ve aracının kaskosu varsa bu sefer de kasko poliçesini (bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması durumlarında oluşabilecek zararlar için aracı güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi) hazırlayan şirkete araç değer kaybı başvurusu yapmalıdır. Eğer kazada kusurlu tarafın sigortası yoksa bu durumda da başvuru yapmak yerine dava açabilir. Bunun için de araç değer kaybı avukatından destek almalıdır. 

Araç değer kaybı için yapılan başvurudaki evraklar standarttır. Hasar durumuna göre bazen başka ek belgeler de istenebilir. Bahsi geçen belgeler şunlardır:

 • Hasar tespit tutanağı,
 • Aracın ekspertiz raporu,
 • Kaza sonrasında çekilmiş ve hasarı gösteren araç fotoğrafları,
 • Kaza anında tutulmuş kaza tutanağı,
 • Değer kaybı talep beyanı,
 • Başta ruhsat olmak üzere araca ait tüm belgeler,

Tüm bu belgeler araç değer kaybı başvurusu yapabilmek için gereklidir. 

Tazminat ödenmesi kararlaştırıldığı zaman mağdur taraftan kimlik bilgileri ve IBAN numarası da talep edilebilir. Kaza sonrasında detaylı olarak hasarın fotoğraflarının çekilmiş olması oldukça önemlidir. Bu yüzden ne kadar stresli olunursa olunsun mümkün olduğunca detaylı hasar fotoğrafları çekilmelidir.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti Ne Kadar?

Türk hukuk sistemindeki yargılama usulünce davada haksız çıkan taraf yargılama giderlerini karşılar. Araç değer kaybı avukatının vekalet ücretini de davada haksız çıkan taraf karşılayacaktır. 

Araç değer kaybı için Noter Vekalet Ücreti her yıl yeniden hesaplanır. 2023 yılındaki avukat vekaletnamesi için noter ücreti 490 TL olarak belirlenmiştir. 

Araç değer kaybı davaları için avukatlara vekalet verilmesi mağdur kişiler açısından daha sağlıklıdır. Çünkü piyasada avukat olmayan fakat mağdur kişilerle iletişime geçerek onları yanlış yönlendiren, davalarıyla ilgileneceklerini söyleyen kişiler vardır. Fakat avukat olmayan bu kişiler mahkemede temsil yapamazlar. Çünkü Avukatlık Kanunu’na göre sadece avukatlar temsil yapabilir. Araç değer kaybı davaları için de mağdur kişiler vekaletnamelerini bu alanda uzmanlaşmış avukatlara verebilirler.

Araç değer kaybı davalarında avukatın vekalet ücreti müvekkiller ile avukatlar arasında yapılan avukatlık ücret tarifesine göre yapılan sözleşmeler ile belirlenir. Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman araç değer kaybı davalarında dosya tamamlandığında, tazminat kazanıldığı avukat vekalet ücreti almaktadır.

İzmir Araç Değer Kaybı Başvuru Şartları Nelerdir?

Araç değer kaybı başvurusu yapılabilmesi için birçok şartın gerçekleşmesi gerekir:

 • Öncelikle gerçekleşen kaza iki araç arasında geçekleşmiş olmalıdır. Bu kazada kusursuz olan taraf araç değer kaybı davasını açabilecek taraftır.
 • Kaza sonrasında mutlaka kaza tutanağı tutulmalıdır.
 • İzmir araç değer kaybı dava dilekçesi, kaza gerçekleştikten itibaren 2 yıl içerisinde verilmelidir. Verilmezse dava zamanaşımına uğrar.
 • İzmir araç değer kaybında kilometre sınırı olup olmadığı 2021 yılına kadar net değildi. 2021 yılından önce 165 bin kilometrenin üstündeki araçlar için araç değer kaybı davası açılamıyordu. Ancak 2021 yılında yapılan trafik sigortası genel şartlarından sonra kilometre sınırı kaldırılmıştır.
 • Kazadan sonra hasar gören bölgede daha önce de hasar oluşmuş ve tamir yoluyla giderilmiş ise ve bu durum ispat edilebiliyorsa araç değer kaybı davası açılamaz.
 • Ağır hasar kaydı olan araçlar için araç değer kaybı davası açmak mümkün değildir.
 • Motorlu bisiklet ile meydana gelen kazalardan sonra da araç değer kaybı davası açılması mümkün değildir.

İzmir araç değer kaybı talebi varsa bu kusurlu tarafın trafik sigortasından talep edilir. Trafik sigortası yoksa değer kaybı kusurlu olan kişiden talep edilir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybının hesaplanması konusunda tartışmalar yaşandığı için hesaplama ile ilgili bir kararname çıkarılmıştır. Bu kararnameyle araç değer kaybı hesaplanmasını gerektiren tüm durumlarda standart bir formül kullanılır. Aynı zamanda da araçtaki parça değişimlerinin tümü de araç değer kaybına dahil edilmez. Araç değer kaybı hesaplanırken dikkat edilen detaylardan bazıları şunlardır:

 • Aracın trafiğe çıkış tarihi,
 • Aracın üretim tarihi,
 • Aracın markası,
 • Aracın modeli,
 • Aracın kaza anındaki kilometresi,
 • Aracın hasar geçmişi,
 • Araçta değişen ve boyanan parçalar,
 • Aracın muadillerinin kaza tarihindeki ikinci el piyasa değeri,

Bu detaylarla beraber aracın değer kaybı 20 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar’’ kapsamında hesaplanır. Bu şartname doğrultusunda baz değer kaybı’’ Aracın rayiç değeri x %19 ‘’ şeklinde, total değer kaybı da ‘’ Baz değer kaybı x hasar boyutu katsayısı x araç kullanılmışlık düzeyi (km) katsayısı ‘’ şeklinde hesaplanır. 

Araç değer kaybının tazmini, kusurlu tarafın kusuruyla orantılı olarak yapılır. Bu durumda da araç değer kaybının şartlarına göre yüzde elli de olsa kusur söz konusu olmalıdır. 

Araç değer kaybı tazminatının hesaplanması için e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Eğer araç değer kaybı talebi reddedilirse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir ya da dava açma hakkı da her zaman mevcuttur. Araç değer kaybı tazminatı en hızlı Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla tahsil edilebilir.