İzmir Boşanma Avukatı

izmir Boşanma Avukatı

Kolman Hukuk Bürosu İzmir’de anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında İzmir boşanma avukatı olarak hizmet vermektedir. Boşanma davaları kapsamında tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi gibi konular başta olmak üzere boşanma davaları konusunda her tülü konuda hukuki hizmet vermektedir.

Hukuk sistemimizde her ne kadar İzmir boşanma avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da aile hukukunda uzmanlaşmış Kolman Hukuk Bürosu boşanma davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Boşanma, kanunda belirtilen bir sebebe dayanılarak hâkim kararı ile evlilik birliğinin sonlanmasıdır. Boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenen diğer konulara örnek olarak nişanlanma, evlenme, batıl olan evlenmeler, eşler arasında mal rejimi konuları da verilebilir.

Boşanma ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinin birinin veya birkaçının gerçekleşmesi halinde hâkimin kararı ile mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebepleri şu şekildedir:

 • Zina,
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin sarsılması.

Boşanma avukatı, başta boşanma davaları olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenen aile hukukuna ilişkin davalarda uzmanlaşmış olan avukattır. Aslında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuatlarda boşanma avukatı olarak adlandırılan bir kavram bulunmamaktadır. Fakat yukarıda belirttiğimiz davalarda uzmanlaşan avukatlar kendilerini boşanma avukatı olarak ifade etmektedirler.

Boşanma davalarında süreç oldukça karmaşık ve uzun olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatlar ile dava açmak kişilerin dava sürecini kolaylaştıracaktır.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı olarak görev yapan birçok avukat bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği sayfasında 31.12.2022 tarihi itibariyle açıklanan veriye göre İzmir’de 12.424 kişi avukat olarak görev yapmaktadır. Kişiler istedikleri takdirde İzmir Barosunun baro levha sorgulama sistemi üzerinden avukatların web sitelerine, e-posta adreslerine veya cep telefonlarına ulaşabilirler. Bunun yanı sıra arama motorları aracılığıyla avukatların sayfalarından yine bilgilerine, çalışma alanlarına ulaşabilirler. 

Gerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gerek diğer mevzuatlarda boşanma avukatı diye bir kavram bulunmamaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ikinci kitapta düzenlenen aile hukukunun içerisinde yer alan davalara bakan avukatlar kendilerini boşanma avukatı olarak nitelendirmektedir. Aile hukukunun içerisinde düzenlenen diğer konulara örnek olarak; 

 • Nişanlılık, 
 • Batıl olan evlenmeler, 
 • Eşler arasında mal rejimleri, 
 • Edinilmiş mallara katılma konuları verilebilir. 

Boşanma avukatları bu konularla da ilgilenmektedirler.

İzmir Boşanma Avukatı Merve Kolman

İzmir boşanma avukatı Merve Kolman evlilik birliğini sürdürmek istemeyen çiftlerin boşanma süreçlerinde hukuki işlemlerini kolaylaştırmayı ve davalarında kişilere hukuki destek vermeyi amaçlamaktadır.  Birçok hukuk dalıyla ilgilenen bir avukat olan Merve Kolman’ın uzmanlık alanlarından birisi de boşanma davalarıdır. Meslekteki deneyimi ve bu alandaki bilgisi neticesinde bu alanda uzmanlaşmış bir avukattır. Merve Kolman aile hukuku alanında akademik çalışmalar da yürütmektedir. Mal paylaşım konularında değerli bir yüksek lisans tezi hazırlayarak uzmanlığını akademik çalışmalar ile paylaşmıştır. Boşanma davaları zaman zaman son derece karmaşık ve emek gerektiren dava türlerinden olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davalarında dava açarken bu davalarda uzmanlaşmış avukatlardan hukuki yardım almak dava sürecini kolaylaştıracaktır.

Boşanma Davası Avukatı İzmir

Kanunlarda ve diğer mevzuatlarda boşanma avukatı olarak adlandırılan bir kavram bulunmamaktadır. Boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu’nda aile hukuku içerisinde düzenlenen konulara danışmanlık yapan avukatlardır. İzmir ili içerisinde 2022 yılı sonunda Türkiye Barolar Birliği sayfasında ilan ettiği belgeye göre 12.424 kişi avukat olarak görev yapmaktadır. Kişiler talep etmeleri halinde İzmir Barosunun sayfasındaki baro levha sorgulama sistemi üzerinden avukat taraması yapabilirler. Buradan avukatların telefon numaraları, web sitesine veya e-posta adreslerine ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Ek olarak tarayıcınız üzerinden de avukatların web sitelerine ulaşabilirsiniz. Buradan da yine avukatların telefon numaralarına veya e-posta adreslerine ulaşarak iletişime geçebilirsiniz. Her hukuki durum kendi özelinde ayrıntılı inceleme gerektirmektedir. Boşanma davası açmadan önce internet ya da farklı kaynaklar üzerinden ulaştığınız boşanma davası avukatından hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

İzmir’de Boşanma Avukatı

İzmir’de boşanma avukatı olarak birçok avukat görev yapmaktadır. Türk Medeni kanunu ve diğer mevzuatlarda özellikle belirtilmiş bir şekilde boşanma avukatı olarak adlandırılan bir kavram bulunmamaktadır.  Hukukta çeşitli alt dallar mevcuttur. Bu nedenle her avukatın çalışma alanı farklıdır. Boşanma avukatları boşanma başta olmak üzere aile hukuku konularında danışmanlık yapan ve kendilerini boşanma avukatı olarak nitelendiren avukatlardır. Avukatların web sitelerinden hangi alanlarda çalıştıklarını öğrenebilirsiniz ya da web sitelerinden veya baro sitesinde yer alan sistemden sorgulama yaparak avukatlara ulaşıp kendilerine sorarak hangi alanlarda çalıştıklarını öğrenebilirsiniz.

En İyi İzmir Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

En iyi İzmir boşanma avukatını bulmak için iyi bir araştırma yapmak gereklidir. Boşanma süreci kişiler ve özellikle de çocuklar açısından oldukça hassas bir dönemdir. En iyi avukatlar özellikle mevzuata hâkim olan, yeni içtihatları takip edebilen avukatlardır ayrıca meslekte tecrübe ve bu alanda yapılan çalışmaların fazlalığı da önemlidir. İzmir ili nüfus yoğunluğu nedeniyle içerisinde çok sayıda avukat bulundurmaktadır. Her avukatın da uzmanlık alanı farklı olabilmektedir. Boşanma avukatı arayan kişiler istedikleri takdirde İzmir Barosu’nun baro levha sorgulama sistemi üzerinden avukatların web sitelerine, e-posta adreslerine veya cep telefonlarına ulaşabilirler ya da arama motorları aracılığıyla avukatların sayfalarından yine bilgilerine, çalışma alanlarına ulaşabilirler. Bilgilerine ulaştıkları avukatların bürolarına gidip yüz yüze görüşme veya internet aracılığıyla online görüşme sağlayarak kendilerine güven veren en iyi avukatı bulabilirler.

İzmir’de En İyi Boşanma Avukatı Hangisi?

İzmir’de en iyi boşanma avukatına ulaşmak için iyi bir araştırma yapmanız gerekmektedir. İzmir’de çok sayıda avukat mevcuttur. İyi avukat kanunlara ve yeni içtihatlara hâkim olan ve meslekte tecrübeli olan avukattır. Ayrıca müvekkiline alternatif hukuki yolları sunabilmeli, süreci en iyi şekilde yönetebilmelidir. Boşanma oldukça hassas ve emek gerektiren bir dava türüdür. Davalar çok karmaşık ve uzun süreli olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davalarında uzmanlık son derece önemlidir. En iyi boşanma avukatları Yargıtay içtihatlarını kendi lehine yorumlayabilmelidir. Avukatlara çeşitli şekillerde ulaşabilirsiniz. İzmir Barosu sayfasındaki levha sorgulama sistemi üzerinden veya tarayıcınız üzerinden avukatların web sitelerine girerek ulaşabilirsiniz.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti

İzmir boşanma avukatı ücretleri İzmir ve Türkiye baroların avukatlık ücret tarifelerine göre belirlenir. Avukatlık ücretleri davaların özel koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir. Her avukat kendi bilgi, deneyim ve tecrübesine göre ve ayrıca davanın durumuna, içeriğine ve yoğunluğuna göre de avukat asgari ücret tarifesinin altında olmamak şartıyla ücret belirleyebilir. Zira avukatınız davanız için dilekçe hazırlayacak, hukuka uygun olan delilleri tespit edip dosyanıza ekleyecek ve dava sırasında da adınıza savunma yapacaktır. Aleyhinize karar çıkması durumunda da davanızı üst mahkemelere taşıyacaktır. Bu noktada avukatınızın dava için harcayacağı emek, avukatlık ücretinin belirlenmesinde en önemli faktör olacaktır. Boşanma davasında ücret sadece davaya ilişkin olarak belirlenmektedir başka hususlar varsa, örneğin mal paylaşımı gibi, o davalar için ayrıca ücret belirlenmesi gerekmektedir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma davalarında boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir. Boşanma davalarında tüm bireyler avukata başvurmaksızın haklarını savunabilmektedir. Bu hususta kişiler davalarının takibini yaparken bazı şablon dilekçeler bulup kullanabilmektedirler. Fakat bu teknik bilgi içermeyen dilekçelerle dava takibi ne kadar olabilir, bu husus tartışmalıdır. Kişiler avukat görüşü olmadan boşanma davaları açmakta ve çoğu zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu hatalar sonucu kişi yeniden dava açma hakkını kaybedebilmektedir ve sonrasında avukat görüşü almaya karar verse dahi avukatın bu durumu düzeltmesi çok zor veya imkânsız olabilecektir. Boşanma davaları teknik bilgi ve takip isteyen davalardır ve mutlaka uzman bir görüş gerekmektedir. Örneğin boşanma davasıyla birlikte veya dava açıldıktan sonra mal paylaşımı davası da açılabilmektedir. Bu davanın taraflarca bir avukattan hukuki yardım almadan yürütebilmesi pek mümkün değildir. Kişiler hak kaybına uğramamak için iyi bir avukat araştırması yapıp kendilerine güven veren avukatı seçtikten sonra dava sürecine avukat aracılığıyla başlamalıdırlar.

Avukata Soru Sormak ücretli midir?

Avukata soru sormak ücretlidir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 164. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak aldığı meblağı ifade eder. Taraflar avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında ücret kararlaştıramazlar. Ücretsiz veya avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında bir ücrette dava alınması halinde durum baroya bildirilir. Dolayısıyla avukatlar danışmanlık hizmeti de dahil olmak üzere ücret almadan görev yapamazlar. 

Kişiler ücretsiz olarak avukata danışabilmek ya da ücretsiz avukat tutabilmek için yaşadıkları bölgelerde bulunan Baro’lara başvurulabilir. Bu hukuki destek adli yardım olarak adlandırılmaktadır. Adli yardım ekonomik durumu dava giderlerini karşılamaya yetmeyen kişiler için getirilmiş bir ilkedir. Adli yardım ile kişiler avukatın danışmanlığından ücretsiz yararlanabilirler ayrıca yargılama harç ve giderlerinden de muaf olabilirler. Adli yardım talebi baroya ve mahkemeye yapılmaktadır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi her davada farklılık göstermektedir. Davanın açılış şekli davanın süresini etkilemektedir. Boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları ya da anlaşmalı boşanma davaları olarak açılabilir.

Anlaşmalı şekilde açılan boşanma davalarında çekişmeli boşanma davasından farklı olarak dava dilekçesinin yanında ek olarak anlaşmalı boşanma protokolünün eklenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada tarafların belirli hususlar üzerinde anlaşmış olması gerekmektedir. Halihazırda taraflar birçok konu üzerinde anlaşma sağladıkları için dava süresi çekişmeli davalara nazaran daha hızlı sürede tamamlanmaktadır. Bu sebeple günümüzde daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Anlaşmalı boşanma davalarında ortalama 1 ay içerisinde boşanma kararı alınabilmektedir.

Çekişmeli dava ise tarafların boşanma hususunda anlaşamamaları halinde açılmaktadır. Çekişmeli davada taraflar kendi lehlerine karar verilmesini amaçlamaktadırlar. Bu nedenle taraflar boşanmada karşı tarafın kusurunu ispat etmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle çekişmeli dava, anlaşmalı davaya nazaran daha uzun sürmektedir.

Davanın açılma şeklinden hariç olarak davanın süresini etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlar adli tatile girilmesi ya da ilgili mahkemenin iş yoğunluğunun çok olmasıdır.

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Boşanma davasında kadının hakları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve çeşitli mevzuatlarda düzenlenmiştir. Bu haklar bakımından davayı hangi eşin açtığı önemsizdir. Davayı kadının açması sonucunda herhangi bir hak kaybı olmamaktadır. Bu konuda genel örnekler vermek gerekirse,

 • Maddi ve manevi tazminat hakkı
 • Mal rejiminden doğan alacak ve haklar,
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan kaynaklanan koruyucu tedbirleri talep etme hakkı,
 • İştirak nafakası hakkı,
 • Yoksulluk nafakası hakkı,
 • Tedbir nafakası hakkı,
 • Çocuğun velayeti hakkı,
 • Adli yardım hakları,
 • Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı,
 • Aile konutu şerhi isteme hakkı,
 • Koruma kararı talep etme hakkı,
 • Şahsi eşyalarını talep hakkı,

Gibi daha birçok hakkı bulunmaktadır.

Bu hususta seçtiğiniz iyi bir avukata danışıp hukuki yardım alınması son derece önemlidir. Hukuki destek alınmadan yapılan işlemlerde geri dönüşü mümkün olmayan hak kayıpları yaşanabilmektedir.

İzmir’de Boşanma Avukatı

İzmir’de boşanma avukatı olarak uzmanlaşmış birçok avukat mevcuttur. İzmir ilinde nüfus yoğunluğu neticesinde çok sayıda avukat görev yapmaktadır. 2022 yılı aralık ayı içerisinde Türkiye Barolar Birliği sayfasında ilan edilen bilgiye göre İzmir ili içerisinde 12.424 kişi avukat olarak görev yapmaktadır. Kişiler istekleri doğrultusunda İzmir Barosu’nun sitesinden baro levha sorgulama sistemi üzerinden sorgulayarak veya kendi tarayıcıları üzerinden web sitelerine ulaştıkları avukatlar ile sayfalarında bulunan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçerek kendilerine en uygun hukuki danışmayı sağlayacak avukat ile anlaşarak hukuki süreçlerinde danışmanlık alabilirler.