İzmir Kira Avukatı

İzmir kira Avukatı

Merve Kolman Hukuk Bürosu İzmir’de kira hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlık konusunda izmir kira avukatı olarak hizmet vermektedir.

Gerek konut gerekse de iş yeri kira davaları kapsamında tahliye, kira artırımı, kira tespiti, uyarlama, eksik ödenen kiraların tahsili, kira sözleşmelerinin, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması, ihtar çekilmesi gibi konular başta olmak üzere kira davaları ve hizmetleri konusunda her türlü konuda hukuki hizmet vermektedir.

Hukuk sistemimizde her ne kadar İzmir kira avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da gayrımenkul hukukunda uzmanlaşmış Merve Kolman Avukatlık Bürosu kira davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesi, kiraya veren ve kiracı arasında kurulan bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi kiracı ile ev sahibi arasında bir kira bedeli tespit edilerek kurulur. Kira sözleşmesi yazılı olarak yapılmak zorunda değildir. Fakat yazılı bir biçimde yapılması açılabilecek bir davada taraflara ispat kolaylığı sağlamaktadır. 

Kira sözleşmesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, konut ve çatılı işyeri kiraları ve ürün kiraları olmak üzere ikili bir ayrım yapmıştır.

Kira sözleşmesinde tarafların birbirlerine karşı yapmakla yükümlü oldukları bazı yükümlülükleri vardır. 

Kira sözleşmelerinde bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak;

 • Kiracının kiraladığı şeyin ayıplı (hasarlı) çıkması durumunda, kiraya veren kişi bu kusurun kendisinden kaynaklanmadığını ispat edemezse bu durumdan doğan zararları kiracıya ödemekle yükümüdür.
 • Kiralanan ürün üzerinde başka bir üçüncü kişi hak iddia ederse bu durumda kiraya veren kişi, kiracının durumu bildirmesi üzerine, davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

Kiracının ürünün hasarlı çıkması durumunda da ileri sürebileceği bazı hakları mevcuttur. Bunlara örnek verecek olursak; Hasarlı ürünün hasarının giderilmesi için süre belirleyebilir. Hasar belirlenen sürede giderilmezse, hasarı kiraya veren hesabına giderebilir ve alacağını kira bedelinden indirtebilir veya kiralananın benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

İzmir Kira Avukatı

İzmir kira avukatı olarak alanında uzman ve deneyimli olarak çalışan birçok avukat bulunmaktadır. Kira avukatı olarak bu alanda çalışan avukatların amacı kiracı ile kiraya veren arasında çıkan uyuşmazlıkları hak kayıplarını en aza indirerek çözmektir. Kira avukatları; borçlar hukuku ve medeni hukuka bağlı ve onun bir alt dalı olan eşya hukukunun kapsamına giren uyuşmazlıklarla ilgilenmektedirler. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda veya diğer mevzuatlarda kira avukatı olarak tanımlanmış bir kavram yoktur. Kira avukatı; kiracı ile kiraya veren arasında çıkan uyuşmazlıklar üzerinde uzmanlaşmıştır. Kendilerini kira avukatı olarak tanımlamaktadırlar.

İzmir Kiracı Avukatı

İzmir kiracı avukatı ile çalışmak istiyorsanız avukatlar ile iletişime geçtikten sonra çalıştıkları alanları öğrenip size en güven veren avukat ile çalışabilirsiniz. Kiracı avukatları, müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmek, danışmanlık vermek ve bu konuda onları aydınlatmakla yükümlüdür. Kiracı davalarında kira hukukunda uzmanlaşmış ve bu hususta çok sayıda dava alıp tecrübe kazanmış avukatlar ile çalışmak, dava sürecini kişiler açısından kolaylaştıracaktır. 

Kiracı davaları, öğretide genellikle kira sözleşmelerinde zayıf ve korunmaya muhtaç olarak tanımlanan kiracıların haklarını korumak açısından oldukça önemli davalardır. Kiracı davaları genellikle kira sözleşmesinin sonlandırılması (feshedilmesi), kiralanan ürünün veya taşınmazın bedelinin tespit edilmesi, kiralanan taşınmazın boşaltılması veya kiralanan ürün ya da taşınmazın kira bedelinin arttırılması gibi konuları içermektedir.

Kiracı Tahliye Avukatı İZMİR

Kiracı tahliye avukatı, tahliye davaları ile ilgilenen ve bu konuda uzmanlaşmış olan avukattır. Tahliye davaları; taşınmazını kiraya veren kişinin, kiraya verdiği taşınmazını kanunda belirtilen nedenlerle boşaltılması için açtığı davadır. Yani bu davada amaçlanan kiraya veren ile kiracı arasındaki sözleşmenin sonlandırılmasıdır. Tahliye davaları taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. 

Tahliye davasını açabilmek geçerli hukuki sebeplerin olması gerekmektedir. Birkaç örnek verecek olursak;

 • Kiraya verenin veya yeni malikin konut veya işyerine ihtiyacı olması sebebiyle kiracı tahliye edilebilir. Açıklamak gerekirse kiraya veren kişinin kendisinin, eşinin, altsoyu veya üstsoyunun ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konuta veya işyerine ihtiyacının olması ve bu ihtiyacın samimi olması gerekmektedir.
 • Konutun yeniden inşa veya imar edilmesi sebebiyle kiracı tahliye edilebilir.
 • Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle kiracı tahliye edilebilir. Yazılı tahliye taahhüdü adı verilen taahhütname; kiracının, kiralananı teslim aldıktan sonra belirli bir tarihte kiraya verene teslim etmeyi yazılı olarak üstlenmesidir. Bu durumda kiraya verenin kararlaştırılan tarihten itibaren bir ay içerisinde icraya başvurması gerekmektedir.
 • Aynı kira yılı içerisinde iki yazılı ve haklı ihtar gönderilmesi sebebiyle de kiracı tahliye edilebilir.

İZMİR Kira Sözleşme Avukatı

İzmir kira sözleşme avukatı olarak danışmanlık vermekte olan çeşitli hukuk büroları ve avukatlar mevcuttur. Kişiler imkanları ve istekleri doğrultusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda kendilerine güven veren avukatın danışmanlığında kira sözleşmelerini yapabilirler. Kişiler istekleri doğrultusunda kira sözleşmesini kendileri de hazırlayabilirler ancak ileride hak kayıplarının yaşanmaması adına alanında uzman bir avukattan danışmanlık almak son derece önemlidir.

Kira sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan ve kiraya veren tarafından kiracıya bir şeyi kullandırmayı ve yararlandırmayı amaçlayan sözleşmelerdir. Kira sözleşmelerinde taraflar arasında irade serbestisi ilkesi geçerlidir. Yani taraflar sözleşmeyi istedikleri şekilde düzenleme imkânı vardır. Kira sözleşmelerinde, sözleşmenin yazılı yapılma zorunluluğu da yoktur. Lakin bu konuda uzmanlaşmış avukatların önerisi sözleşmelerin yazılı şekilde yapılmasıdır. Sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ileride çıkabilecek uyuşmazlıklarda tarafların haklarının korunması açısından önemlidir.

Kira Bedeli Tespit Avukatı İzmir

Kira bedeli tespit avukatı, kira bedelinin tespiti davalarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti veren avukattır. Kira bedeli tespit davaları açısından bir avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Kira uyuşmazlıklarında teknik hukuki bilgi gerektiren birçok husus vardır, bu süreçlerde hak kaybına uğramamak için kira avukatı ile çalışmak önemlidir. 

Kira bedeli tespit davası açılabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Kanunlarımızda belirtilen bu şartlara uygun şekilde dava açılması gerekmektedir. Yapılan kira sözleşmesi ve kanun maddeleri incelenerek yürütülmesi gereken hukuki süreç belirlenebilir.

Kira bedelinin tespiti davası, kiracının kiralanan mal için bir kira yılında ödeyeceği kira parasının belirlenmesine ilişkindir. Kira bedelinin tespiti davaları kamu düzenini ilgilendirdiği için açık ve net olmalıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtildiği üzere kiraya veren ve kiracının yenilenen kira bedelinde anlaşmaları bir önceki kira dönemindeki tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemelidir. Eğer taraflar kira bedelini belirlememişse kira bedeli mahkeme tarafından belirlenir. 

Kira bedeli tespit davası kural olarak her zaman açılabilmektedir. Bu davalarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Kira Konusunda Uzman Avukat İzmir

Kira konusunda uzman avukat ile çalışabilmek için kapsamlı bir araştırma yapmak gerekmektedir. Hukukun çok çeşitli alt dalları bulunması sebebiyle avukatlar çeşitli alanlarda yoğunlaşmış ve uzmanlaşmışlardır. Alanında uzman avukatı bulabilmek için ilinizin baro sayfasından ya da arama motorları üzerinden araştırma yapabilirsiniz. 

Kira davalarında avukat ile temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat kira hukukunun ilgili olduğu davalar konut veya işyeri gibi taşınmazlar olduğundan dolayı yapılacak herhangi bir hatanın hayatınızı temelden etkileyebilecek bir riski bulunmaktadır. Bu nedenle alanında uzman bir avukatın danışmanlığına başvurmak hak kayıplarına uğramamanız açısından son derece önemlidir.

Kiracı Tahliye Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Kiracı tahliye davası, kiracının kiralanan taşınmazı boşalması için açılan davadır. Örnek vermek gerekirse, ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için açtığı davadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda tahliye davası için birçok gerekçe sunulmuştur. 

 • Kiraya veren kişinin konuta ihtiyacı olması nedeniyle kiracıyı tahliye edebilir. 
 • Kiraya veren kişinin işyeri ihtiyacı nedeniyle kiracıyı tahliye edebilir. 
 • Kira sözleşmesinin kırılmasından sonra kiraya verilen malın el değiştirmesi sonucu yeni malikin (yeni kiraya verenin) konuta ihtiyacı olması nedeniyle kiracıyı tahliye edebilir. 
 • Kiraya veren kişinin konutu tadilat ettirmek amacıyla kiracıyı tahliye edebilir. 
 • Kiracı tahliye taahhütnamesiyle konutu boşaltmayı yazılı olarak üstlenmişse, taahhütnamede. Belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde kiraya veren icraya başvuracak veya dava açarak kiracıyı tahliye edebilir. 
 • Bir kira döneminde haklı iki ihtar verilmesi sonucunda kiracı tahliye edilebilir. 

Kiraya veren, tahliye davasını taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açabilir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davasının süresi birçok sebebe bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeplerin başında mahkemelerin iş yoğunluğu, davanın karmaşıklığı gibi sebepler gelmektedir. Ayrıca duruşmaların aralarındaki süreler, dava sürecinde araya adli tatilin girmesi de süreyi etkileyen etmenlerden birisidir. Sayılan sebepler neticesinde kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği ile ilgili net bir bilgi vermek doğru olmaz. Kiracı tahliye davaları sulh hukuk mahkeme sürecinde ortalama 8-15 ay arasında sürmektedir. Bu süre kesim bir süre değildir, daha kısa ya da daha uzun süren davalar bulunmaktadır. 

Kira tahliye davasında kiracının da hakları mevcuttur. Bunlar;

 • Kiralananın kullanılma imkanının bulunmaması,
 • Malikin (kiralanan malın sahibinin) kira sözleşmesinin erken feshedilmesini istemesidir.

Bu iki durum dışında mülkün tahliye edilmesi sonucunda, taraflar tarafından imzalanan kira sözleşmesi süresince kiracı, kira bedelini ödemeye devam eder.

Kiracı Tahliye Davası Avukatlık Ücreti

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti davanın durumuna, bu davada avukatın harcadığı emeğe ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Avukatlık ücreti, avukat ve müvekkili tarafından Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olmamak şartıyla belirlenebilir.

Genel olarak özel hukuka ilişkin davalarda dava masraflarını, davacı, davayı açarken ödemek zorundadır. Davacının dava sonunda kusursuz yani dava konusunda haklı olduğuna karar verilirse davayı kaybeden kişi yani aleyhine hüküm verilen kişi dava masraflarını ödeyecektir. Ayrıca hâkim masrafların paylaştırılmasına da karar verebilir. 

Tahliye davalarında, davayı kaybeden yani aleyhine hüküm verilen taraf, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan avukatlık ücret tarifesine göre davayı kazanan tarafın yani lehine hüküm verilen tarafın da avukatlık vekalet ücretini öder.

İzmir Kira Avukatı

İzmir kira avukatı olarak görev yapan ve alanında uzmanlaşmış olan birçok avukat mevcuttur. Kira avukatları, kiraya veren ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklar hususunda uzmanlaşmış bu davalarda kendilerini ispatlamış avukatlardır. Kira avukatları genel olarak kiracının ödeyeceği kira bedelinin tespiti, kiracının taşınmazdan tahliye edilmesi, taraflar arasında yapılacak olan kira sözleşmesinin hazırlanması gibi birçok konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Kira davalarında, tarafların kendilerini avukat ile temsil etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Lakin kira davaları kişilerin üzerinde yaşadığı konuta veya gelir kaynağı olan işyerine ilişkin olabileceği için kişiler açısından hayati öneme sahip olabilmektedir. Böyle riskli bir konuda mutlaka kira davalarında uzmanlaşmış olan bir avukattan danışmanlık almak hak kayıpları yaşamamanız adına son derece önemlidir.

İzmir Tahliye Davası Avukatı

İzmir tahliye davası avukatı, kiraya veren ile kiracı arasında, kiralanan mal üzerinden çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenen avukatlardır. Tahliye; bir kiracının, kiraladığı taşınmazdan çeşitli sebeplerle çıkarılmasını karşılayan kavramdır. Tahliye davasını açabilmek için çeşitli hukuki yollar mevcuttur. Örnek olarak; taraflar arasında tahliye taahhütnamesinin yapılması, kiraya verenin ya da yeni malikin konuta ihtiyacı nedeniyle, kiralanan malın tadilatı nedeniyle, kiracının kirayı ödememesi gibi birçok sebep sonucunda kiraya veren kişi, taşınmazı kiralayan kişiyi (kiracıyı) tahliye davası neticesinde verilecek olan hükme dayanarak taşınmazdan tahliye edilmesini sağlayabilir. Tahliye taahhütnamesinin; kiracı tarafından, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra düzenlenmesi gerekmektedir.

Tahliye davası bir eda davasıdır. Yani mahkeme hem tahliyenin gerekliliğini tespit eder hem de tahliye emrini verir.

İzmir Kira Avukatı Kimdir ?

İzmir kira avukatı, kiracı ile kiraya veren arasında çıkan çeşitli uyuşmazlıklar konusunda uzmanlaşmış olan avukattır. Kira davaları, kiracı ile kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olan davalardır. Kira hukukundaki uyuşmazlıklara örnek vermek gerekirse; kiracının ödemesi gereken kira bedelinin tespiti davası, kiracının taşınmadan çıkarılması yani kiracının tahliyesi davası, kiracının kiraladığı taşınmazı kötü kullanması nedeniyle doğabilecek zararların tazmin edilmesi, kiracının kira bedellerini ödememesi sebebiyle kira sözleşmesinin feshi gibi konular kira hukukundan doğan uyuşmazlıklardır. Kira avukatı, kira hukukundan çıkan uyuşmazlıklarda müvekkiline en iyi hukuki yolları göstererek dava sürecinde müvekkiline destek olmaktadır.

İzmir En İyi Kira Avukatı Nasıl Bulunur ??

İzmir en iyi kira avukatını bulabilmek için kişilerin oldukça yoğun bir araştırma yapması gerekmektedir. Kişiler bu araştırmalarını çekişti şekillerde yapabilmektedir. Örneğin, İzmir Barosu internet sayfasına girerek baro levha sorgulama sistemi üzerinden avukatların bilgilerine erişebilirler ya da arama motorları üzerinden arama yaparak yine çeşitli avukatların web sitelerine ulaşabilirler. İletişime geçtikleri avukatların hangi alanlarda çalıştıkları hakkında bilgi alarak kendilerine güven veren avukatın danışmanlığını alabilirler. 

İyi bir kira avukatında çeşitli özellikler bulunmaktadır. İyi bir kira avukatı müvekkilinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına en iyi alternatif hukuki çözümleri sunabilen avukattır. Müvekkiline güven vermelidir. Her gün değişen ve yenilenen içtihatları takip edebilmeli ve mevzuata hâkim olmalıdır.

Kiracı Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Kiracı davalarına, kira hukuku konusunda uzmanlaşmış ve kendini geliştirmiş olan avukatlar bakmaktadır. Kira davaları, kiracı ile kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar neticesinde çıkan davalardır. Bu davalarda kiracının da kiraya verenin de davanın durumuna göre kullanabilecekleri birçok hukuki yol mevcuttur. 

Genel olarak kiracının hakları, kiraya veren kişinin taşınmazla alakalı olan yükümlülüklerinden ortaya çıkmaktadır. Kiracının haklarına birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Tarafların kira sözleşmesini kurmalarından itibaren sözleşmenin bitimine kadar, kiracı, kiralanan malın kullanımını engelleyen durumların ortadan kaldırılmasını talep edebilir.
 • Kiraya veren kişinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi karşısında kira sözleşmesini feshedebilir.
 • Kiralanana ilişkin olarak kiracının yapacağı yan giderler, kiraya verenden talep edilebilir.
 • Kiralanan ürünün ayıplı çıkması halinde, ayıbın giderilmesini isteyebilir.

Kiracı avukatı, kiracı olan müvekkilinin sahip olduğu hakları en iyi şekilde koruyacaktır.