Kadına Verilen Nafaka Ne Zaman Kesilir?

Kadına Verilen Nafaka Ne Zaman Kesilir?; Nafaka, boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği bir ödemedir. Yoksulluğa düşecek olan tarafa bağlanan nafakada kusur şartı aranmaz. Yani yoksulluğa düşecek olan tarafa, nafaka bağlanması için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şart değildir. Ancak, nafaka alacak olan tarafın boşanmaya yol açan olaylarda kusurunun daha ağır olmaması gerekir. Nafaka sadece kadınlara ödenmez. Durumun gerektirdiği hallerde ekonomik durumu daha kötü olmak şartıyla erkeğe de ödenebilir.

Nafakanın ödenmemesi durumunda ise bu nafakanın cebri icra ile tahsili yoluna gidilebilir. Kanun koyucu nafakanın tahsilini kolaylaştırmak için bazı tedbirler öngörmüştür.

Nafaka borçlusunun menkul ya da gayrimenkul mallarının icra yolu ile satılması durumunda satış parasından nafaka alacağı öncelikli olarak ödenir.

Nafaka alacaklarının tahsili için nafaka borçlusunun emekli maaşına haciz konulabilir. Nafaka alacağının tahsili için nafaka borçlusunun maaşına haciz konulması halinde aylık nafaka miktarının tamamı maaştan kesilir.

Kadına Verilen Nafaka Ne Zaman Kesilir?

Yoksulluğa düşen tarafın ve müşterek çocukların giderleri, kira masrafları, mutfak giderleri gibi kalemler toplanır ve nafaka borçlusunun geliriyle oranlı olacak şekilde bu ihtiyaçların karşılanacağı nafaka ücreti belirlenir.

Tedbir nafakası yalnızca dava sürecinde ödenecek olan bir nafaka türüdür ve boşanma kararının kesinleşmesiyle nafaka ödenmez. 

Boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Bu hususta nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Kadın boşanma kararı kesinleştikten yani boşanmadan sonra ne zaman geçimini sağlayabilecek geliri elde ederse o zaman kadına nafaka ödenmez.  Kadın geçimi sağlayabilecek duruma geldiyse örneğin evlendiyse, belli bir maaş elde etmişse nafaka borçlusu olan taraf dava yolu ile nafaka ödeme borcunun kaldırılmasını Aile Mahkemesinden talep edecektir.

Bazı özel sebeplerle nafaka borcunun kaldırıldığı uygulamada görülmektedir. Örneğin kadının resmi olarak evlenmemesine rağmen bir başkasıyla birlikte yaşaması, evlilik hayatına sahip olmasıdır. Nafakasının kesilmemesi adına bu yolu seçen kadının bu eylemi hukuka uygun delillerle açılacak olan davada mahkemeye sunulacak, ispatlanacak ve nafaka ödeme yükümlülüğünün kaldırılması Aile Mahkemesinden talep edilecektir. 

İlginizi Çekebilir; İzmir Boşanma Avukatı

Bir Kadın Kaç Yıl Nafaka Alır?

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan tedbir nafakasına hakim hükmedebilecektir. Boşanma davasının sürdüğü yıllarda kadın geçimini sağlamak adına tedbir nafakasını alabilecektir.

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren çalışmayan veya işsiz kalan ya da müşterek çocukların bakımı üstlendiği için çalışamayacak kadına çalışmaya başlayıncaya kadar veya çalışamayacak durumdaysa süresiz olarak nafakaya hükmedilebilir. Boşanma kararıyla birlikte hükmedilebilecek ya da boşanma kararından sonra bir yıl içinde bağımsız dava yoluyla maddi olarak güçlü olan taraftan talep edilecek olan bu nafaka yoksulluk nafakasıdır.

Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere yoksulluk nafakası süresizdir ve düzenlenen şartlar oluşmadığı sürece kesilmez. Bu şartlar; 

 • Nafaka alacaklısı olan tarafın yeniden evlenmesi, 
 • Nafaka alacaklısı olan tarafın iş bulması yani belirli bir maaşa sahip olması, 
 • Taraflardan birinin vefatı halinde, 
 • Nafaka alacaklısı olan tarafın evli olmamasına rağmen evliymiş gibi hayat sürmesi, 
 • Nafaka alacaklısı olan tarafın haysiyetsiz bir hayat sürmesidir. 

Hakim, tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda nafakanın artırılması ya da azaltılmasına karar verilebilir.

Hâkim, tarafların istemi hâlinde, ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceği hakkında da karara verebilir. 

Çalışmayan Kadına Nafaka Ne Zamana Kadar Ödenir?

Nafaka ödenmesi kararı, ancak Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen durumlar neticesinde ve mahkeme kararıyla verilir. Bu bakımdan, her boşanan taraf lehine nafakaya hükmedilmez. Örnek olarak;

 • Nafaka alacaklısı olan taraf, boşandıktan sonra maddi güçlük çekmeyecekse,
 • Boşanmaya esas teşkil eden vakalarda nafaka alacaklısı olan taraf kusurlu bulunmuşsa,
 • Nafaka alacaklısı taraf, bilerek ve isteyerek işinden ayrılmışsa,
 • Nafaka alacaklısı olan taraf, maddi açıdan zorluk yaşamayacak kadar aylık gelir sahibiyse,
 • Nafaka alacaklısı olan tarafın emekli maaşı ya da kira geliri mevcutsa,
 • Nafaka alacaklısı olan taraf, bir yeni evlilik yaptıysa ya da resmen evlenmeksizin evlilik hayatı yaşıyorsa,
 • Nafaka alacaklısı olan taraf haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa,
 • Nafaka borçlusu olan tarafın, evlilik birliğinin devam ettiği esnada nafaka alacaklısı olan tarafın bir başkasıyla ilişkiye girdiğini ispat ederse,
 • Nafaka alacaklısı olan tarafın, boşanmaya esas teşkil eden vakalarda kusurlu bulunursa,
 • Nafaka alacaklısı olan tarafın maddi gelirinin, nafaka borçlusu olan tarafın maddi gelirinden fazla olması,
 • Nafaka yükümlüsü olan tarafın işini kaybetmesi ya da gelir seviyesinin ciddi oranda azalması halinde nafakaya hükmedilmez. 

Örnek verilen hallerin gerçekleşmesi neticesinde nafakaya hükmedilmez. Mahkeme nafakaya hükmetmişse dahi nafaka borçlusu olan taraf Aile Mahkemesine başvurup nafakanın kaldırılmasını talep edebilir. 

Yorum yapın