Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği; Şiddetli geçimsizlik kaynaklı boşanma davası açmak isteyen kişilerin dava dilekçesine ihtiyacı olmaktadır. Aşağıda şablon olarak hazırladığımız boşanma davası dilekçesi bulunmaktadır. Hazırladığımız dilekçe örneğini kendi özel durumunuza göre düzenleyerek boşanma davanızı açabilirsiniz.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI          : Kimlik Bilgileri,

 Adresi             :  ……….

VEKİLİ          : Kimlik Bilgileri,

Adresi            :  ……….

DAVALI          : Kimlik Bilgileri,

Adresi            :  ………. 

DAVA KONUSU          : Şiddetli Geçimsizlik nedeni ile boşanma, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi ile tazminat ve nafaka talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          : Davacı müvekkilim ile davalı 2010 tarihinden beri evlidir. Tarafların bu evlilikten X adlı müşterek çocuğu bulunmaktadır. Müvekkilim A şirketinde  asgari ücret karşılığında sigortalı olarak çalışmaktadır. Başlangıçta sevgi ve saygı çerçevesinde büyük umutlarla başlayan bu evlilik, son 7-8 yıldır müvekkilim için büyük bir eziyete dönüşmüştür. Bu durumun sebebi, davalı Y’nin evlilik içinde eşine ve çocuğuna karşı gösterdiği tutum ve davranışlardır.

Şöyle ki, evlilik kararı alınırken sigara dahi kullanmayan Y, bir süre sonra alkol kullanmaya başlamış ve karşılaştığı her olumsuz durumda alkole sarılarak deyim yerindeyse bağımlı olmuştur. Bu durumun da etkisiyle davalı Y zaman içinde agresif, geçimsiz, sevgi ve saygıdan yoksun birine dönüşmüştür. Evliliklerinin ilk yıllarından bu yana müvekkilim X, ağza alınmayacak hakaretlere ve duygusal şiddete maruz kalmıştır. Davalı Y’nin müşterek çocuk X’e karşı tutumu da bundan farklı değildir.

Doğumundan bu yana X’e bir babanın sorumluluğu olan ilgi ve alakayı göstermemiş, müvekkilim çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda kalmıştır. Davalı, ekonomik olarak da ailesini zor durumda bırakmıştır. Kira ve evin diğer giderlerini devamlı olarak aksatmış ve bu sorumluluğu tek başına müvekkilim A’ya yüklemiştir. Kira ve faturaları müvekkilim A’nın ödediğine dair ilgili faturalar dilekçe ekindedir.

Bu zamana kadar müşterek çocuk X’in menfaati için aile büyüklerinin de telkinleriyle evliliğini sürdüren müvekkilim A için bu evliliğin devamında hiçbir yarar kalmamıştır.  Taraflar son 4 aydır ayrı bir yaşam kurmuştur. Tüm bu sebeplerle tarafların boşanmalarına hükmedilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK ve ilgili kanunlar ve mevzuat

DELİLLER          : Tanık, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu,  mesajlaşma kayıtları, faturalar 

ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle;

  • Davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
  • Müşterek çocuk X’in velayetinin davacı anneye verilmesine,
  • Evlilik birliği içinde davalının kusurlu olması nedeniyle ….. tl maddi ve ….. tl manevi olmak üzere toplam ….. tl tazminata hükmedilmesine,
  • Müşterek çocuk X için aylık ….. tl tedbir amaçlı dava devam ederken ve sonrasında iştirak nafakası ödenmesine,
  • Davacı müvekkil için aylık …… tl olmak üzere dava devam ederken tedbir amaçlı ve dava sonucunda yoksulluk nafakası ödenmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.…./…./….

Davacı Vekili

Av.Merve Topbaşoğlu Kolman

Adliyeye Gitmeden Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir?

Dava açma hakkı, Anayasa md.36’da koruma altına alınmış tüm bireylerin sahip olduğu bir haktır. İlgili madde bu hususu, herkesin meşru yollardan faydalanarak yargı merciileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlemiştir. Normal şartlarda dava açmanın yolu, dava şartları ve içeriğine uygun olarak hazırlanmış bir dilekçeyle görevli ve yetkili mahkemeye müracaat etmektir. Fakat günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi ile beraber internet üzerinden birçok şeyi yapabilmek olanaklı hale gelmiştir. Kişilerin hukuki durumlarıyla ilgili bilgi edinmeleri, kendileri adına açılan davaları ve yapılan bildirimleri görebilmeleri, belirli alanlarla ilgili davaları açabilmeleri de bunlara örnektir.

Adliyeye gitmeden internet ortamında dava açabilmenin belirli şartları ve usulü bulunmaktadır. E imza sahibi olmak, bu şartlardan biridir. İnternet ortamında dilekçe sunabilmek, bu şekilde boşanma davası açmak isteyen kişinin yapacağı ilk şey, bir e imza edinmektir.

Adliyeye gitmeden boşanma davası açabilmek için gerekli olan diğer bir şart, Adalet Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu UYAP Vatandaş portalını işlem yapılacak bilgisayar veya mobil cihaza indirmektir. Uyap Vatandaş Portalı’na erişim e devlet aracılığı ile yapılmakta, dilekçe ve ilgili belgeler bu sisteme yüklenerek dava açılmaktadır.

Fakat önemle belirtmek gerekir ki, hangi konuda olursa olsun bir dilekçe hazırlamak ve dava açmak usulüne uygun ve titizlikle yapılması gereken işlemlerdir. İnternet ortamında bireylerin mahkemeye erişimi kolaylaşmış olsa da mağduriyet yaşamamak adına bu kolaylığı titizlikle kullanmak gerekmektedir.

Boşanma Dilekçesi Fiyatı Ne Kadar?

Günümüzde farklı sebeplerle boşanmayı düşünen kimseler, bu durumun kendilerine yükleyeceği maddi külfet hakkında bilgi sahibi olmak adına boşanma avukatlık ücreti ne kadar? boşanma dilekçesi ne kadar? gibi soruları araştırmaktadırlar.

Avukatlık asgari ücret tarifesi, ülkemizde bir avukatın hukuki yardımına başvurulduğu durumlarda bu yardımın karşılığı olarak asgari ne kadar ödeme yapacağımızı düzenleyen, her yıl barolar birliği tarafından güncellenerek yayımlanan tarifedir. Bu tarifeye göre avukat tarafından yazılacak her türlü dilekçe, ihbarname, protesto düzenlemeleri için ödenecek minimum ücret 2023 yılı için 3600 Tl’dir, Bu ücret, yalnızca boşanma için hazırlanacak protokolün minimum tutarını ifade etmekte, vekalet ücreti ve diğer hukuki süreçler için kararlaştırılacak ücretle karıştırılmamalıdır. 

Tüm ülkede uyulması zorunlu genel asgari ücret tarifesinin yanında, her ilin kendi ekonomik koşulları ve ilgili baronun kararına uygun olarak hazırlanan tavsiye niteliğinde avukatlık asgari ücret tarifeleri bulunmaktadır. Bu tarifeye uymak ihtiyaridir ve herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. 

Her türlü dava dilekçesi gibi ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun boşanma dilekçesi, açılacak olan davanın iskeletini oluşturmaktadır. Dava şartlarına ve usuli kurallara uygun, talepleri ve hukuki gerekçelerini açık bir biçimde ifade eden, makul bir dava dilekçesi hazırlamak boşanma sürecini minimum zamana indirgemek ve taleplerin olumlu sonuçlanma ihtimalini yükseltmek için oldukça önemlidir. Bu sebeple dilekçe hazırlarken hukuki açıdan donanımlı, süreci titizlikle takip edecek bir avukatın yardımına başvurmak en güvenilir yoldur.

Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Örneği

Tek taraflı yanı çekişmeli olarak boşanma davası açmak isteyen kişilerin dava dilekçesine ihtiyacı olmaktadır. Aşağıda şablon olarak hazırladığımız boşanma davası dilekçesi bulunmaktadır. Hazırladığımız dilekçe örneğini kendi özel durumunuza göre düzenleyerek boşanma davanızı açabilirsiniz.

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI          : Kimlik Bilgileri,

 Adresi             :  ……….

VEKİLİ          : Kimlik Bilgileri,

Adresi            :  ……….

DAVALI          : Kimlik Bilgileri,

Adresi            :  ………. 

DAVA KONUSU          : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma ile tazminat talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR: Davacı müvekkil A ile Davalı B, 2017’den bu yana evlidirler. Müvekkil A herhangi bir işte çalışmamaktadır. Tarafların ortak çocuğu yoktur. Taraflar 2016 yılında ortak bir arkadaşları vesilesi ile tanışmış, Davalı B’nin ailesinin baskıları sebebiyle birbirlerini tanımak için yeterli vakit geçmeden kısa süre içerisinde evlenmişlerdir. Tanıştıklarında müvekkilin güler yüzlü ve nazik olarak gördüğü davalı B’nin evlendikten sonra deyim yerindeyse gerçek yüzü ortaya çıkmıştır.

Davalının en ufak meseleleri dahi büyütüp kavga çıkaran, devamlı bağırarak konuşan ve eşine karşı sinkaflı konuşmaktan çekinmeyen bir kişiliği olduğunu müvekkil ne yazık ki yaşayarak tecrübe etmiştir. Davacı müvekkil ilk yıllarda bu duruma sabretmeye çalışmış, yuvasının yıkılmasını istememiştir. Fakat evliliklerindeki ilk birkaç yıldan sonra davalı müvekkil bu tutumunun yanında evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini de ihlal etmiş, müvekkil evin geçimini sağlayıp aynı zamanda ev işlerine yardımcı olurken davalının ev işlerini tamamen bırakması üzerine davacı gerekli işlere yetişemez olmuştur.

Davalı B, gün içinde devamlı arkadaşları ile buluşmakta, alışveriş yapmakta, günün çoğunu dışarda geçirmektedir. Evde olduğu zamanlarda müvekkil A’yla iletişim dahi kurmamakta, eşine karşı fiziksel yakınlaşmayı sürekli olarak reddetmektedir. Bu evlilik müvekkil A adına katlanılamaz hale gelmiş, evliliğin devamında bir yarar kalmamıştır. Açıklanan sebeplerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK ve ilgili kanunlar ve mevzuat

DELİLLER          : Tanık, nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu ve ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM          :  Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle;

  • Davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
  • Evlilik birliği içinde davalının kusurlu olması nedeniyle ….. tl maddi ve ….. tl manevi olmak üzere toplam ….. tl tazminata hükmedilmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …./…./….

Davacı Vekili

Av.Merve Topbaşoğlu Kolman

Yorum yapın