İzmir Avukat

Avukat Merve Kolman

İzmir’de bulunan hukuk büromuz siz değerli müvekkillerimiz için avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Avukat Merve Kolman

Ceza Hukuku

İzmir Ceza Avukatı - Merve Kolman

Aile Hukuku

İzmir Boşanma Avukatı - Merve Kolman

Miras Hukuku

İzmir Miras Avukatı - Merve Kolman

Kira Hukuku

İzmir Kira Avukatı - Merve Kolman
hakkımızda

Kolman Hukuk Bürosu, İzmir

Müvekkillerimize değer veriyoruz. Mesai saatleri içinde bizi dilediğiniz zaman ziyaret edebilir, İzmir avukat ofisimizden ceza, infaz, vergi, idare, aile, icra ve tazminat hukuku konularında hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

İnfaz Hukuku

Vergi Hukuku

Sigorta Hukuku

Aile Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Askeri İdari Hukuk

İcra Hukuku

Tazminat Hukuku

İzmir Avukat

İzmir avukatları, İzmir ili ve çevre illerinde çeşitli hukuk alanlarında, danışanlarına hukuki hizmet vermekte olan avukatlardır. Kişiler, çeşitli araştırmaları neticesinde kendilerine en iyi hukuki danışmanlığı sunabilecek avukatlara ulaşarak danışmanlığını alabilirler. Avukatlar faaliyetleri çeşitli şekillerde ve çeşitli yükümlülükler altına girerek görevlerini icra etmektedirler. Avukatların faaliyetlerine birkaç örnek vermek gerekirse;

 • İzmir barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan avukatlar,
 • İzmir’de faaliyet göstermekte olan bir hukuk bürosunun bünyesine bağlı olarak görev yapan avukatlar,
 • İzmir’de faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişiliğine bağlı olarak yapılan avukatlık,
 • İzmir’de devlet memuru sıfatıyla yapılan bağlı veya sözleşmeli avukatlık.

Avukat;

 • Hukuki olaylarda danışmanlık,
 • Hukuki prosedürleri uygulama,
 • Dava sürecine geçilmeden önce arabuluculuk,
 • Dava aşamasına geçildiğinde gerçek ve tüzel kişileri savunacak veya haklarını ileri sürerek temsil şeklinde görevini icra etmektedir.

Avukatlar görevlerini icra ederken;

 • Temsil ettikleri gerçek ve tüzel kişilerin haklarını korumalı,
 • Temsil ettikleri kişilerin hukuki sorunlarını önleyici işlemlere öncelik vermeli,
 • Davaları sıkı bir şekilde takip etmeli,
 • Aleyhe karar çıkması neticesinde yargı yollarını tüketmelidir.

Kişiler, vekâlet vermek istedikleri avukatların alanında uzman olmalarını istemektedir. Hukuk çok çeşitli alt dallara sahiptir. Örneğin; aile hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, kira hukuku, miras hukuku gibi birçok uzmanlık dalı bulunmaktadır. Kişiler, yapacakları araştırmalar neticesinde hukuki durumlarına en uygun avukatı seçerek hukuki süreçlerini en iyi şekilde yönetebilirler. 

İzmir’de En İyi Avukatlar

İzmir’de en iyi avukatlar alanında tecrübe kazanmış ve uzmanlaşmış olan avukatlardır. Avukatlar kira avukatı, boşanma avukatı, araç değer kaybı avukatı, ceza avukatı, miras avukatı gibi alanlarda tecrübe kazanarak müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunabilirler. En iyi avukat, dosya takibini en iyi yapan, mevzuata hâkim, sürekli değişen ve yenilenen içtihatları takip edebilen avukattır. 

En iyi avukat olarak nitelendirilen avukatların, böyle nitelendirilmelerinin sebebi uzmanlaştıkları hukuk alanlarında dava kaybetme oranlarının az olmasıdır. Lakin en iyi avukat her zaman davayı kazanan avukat olarak algılanmamalıdır. Burada önemli olan hukuki süreci iyi yürütmek, müvekkilini doğru bilgilendirmektir. En iyi avukat kişiseldir. Şöyle denebilir ki müvekkillerin tercihleri doğrultusunda seçtikleri ve kendilerine en güven veren avukat, kişi için en iyi avukattır. 

İzmir Hukuk Bürosu 

İzmir hukuk bürosu olarak görev yapmakta olan birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu hukuk büroları çeşitli hukuk alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Kişiler, yaşadıkları uyuşmazlıklara uygun hukuk bürolarını çeşitli araştırmalar yaparak bulabilirler. İzmir Barosunun sayfasından çeşitli hukuk alanlarında uğraşan avukatlara ulaşıp bağlı oldukları hukuk bürolarında görüşebilirler. Kişiler ayrıca arama motorları üzerinden de hukuk bürolarına ulaşabilirler. Ulaştıkları hukuk bürolarında avukatlarla görüşerek kendilerine güven veren avukatla çalışabilirler.

Hukuk büroları, hukuki açıdan taraflar arasında uyuşmazlık çıktığında taraflara hukuki danışmanlık vermek için oluşturulmuş olan kurumsal yapılardır. Hukuk büroları, yabancı vatandaş ayrımı gözetmeksizin danışmanlık vermektedir. Gerçek ve tüzel kişilere de danışmanlık verebilmektedir.

Hukuk büroları, bünyesinde çalışmakta olan avukatların bilgi birikimlerine ve deneyimlerine göre hukuki anlamda geniş kapsamlı hizmetler sunabilmektedir. Hukuk büroları kira davaları, tahliye davaları, miras davaları, ceza davaları, boşanma davaları, araç değer kaybı davaları gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır.

Hukuk büroları, arabuluculuk hizmeti de verebilmektedir. Arabuluculuk süreci ile taraflar, aralarında çıkan hukuki uyuşmazlığı kısa sürede çözebilmektedirler. Zorunlu arabuluculuk, çeşitli davalarda ön şarttır. Zorunlu arabuluculuğa başvurulmadığı takdirde bu davalar düşer. Hangi durumlarda arabuluculuğun zorunlu olduğu ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Örneğin; iş davalarında, ticari davalarda, kira davalarında arabuluculuk zorunludur. Arabuluculuk ücreti, tarifede belirlenen ücretin altında olamaz. Ücret, taraflarca eşit olarak ödenir fakat taraflar aralarında bunun aksini de kararlaştırabilirler.

Avukatla Temsil Edilmek Zorunda Mıyım?

Avukatla temsil edilmek zorunu değildir. Avukatla temsil kişiler açısından zorunluluk değil aksine bir haktır. Herkesin asli olarak mahkemede kendisini temsil hakkı bulunmaktadır. Bu kural istisnai haller dışında geçerlidir. 

 • Yaşı küçük olan kişiler,
 • Kendini savunamayacak ölçüde dilsiz, sağır ve malul olan kişiler,
 • Alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanmakta olan kişiler için avukat tutmak zorundadır.

Avukat tutmanın zorunlu olduğu hallerde maddi durumu yetersiz olan kişiler, barodan adli yardım adı altında ücretsiz olarak avukat danışmanlığından yararlanabilmektedir.

Avukatlar; kanunu bilen, kanunlara ve içtihatlara hakim olan kişilerdir. Bu nedenle alanında uzman bir avukatın danışmanlığını almadan hukuki süreç işletilmesi sonucunda hak kayıplarının olması muhtemeldir. 

Hakkımda Dava Açılıp Açılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Kişiler kendileri ile ilgili bir dava olup olmadığını araştırmaktadır. Hakkınızda dava açılıp açılmadığını şu yollarla öğrenebilirsiniz;

 • E-Devlet,
 • UYAP sistemi,
 • İkamet ettiğiniz adrese gelecek mahkeme tebligatı. 

E-Devlet sistemine bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra ‘dava dosyalarım’ sekmesinden hakkınızda dava dosyası olup olmadığını görebilirsiniz. Bu sekmeden dava dosyasıyla ilgili çeşitli bilgilere de erişebilirsiniz. Davacıya ait bilgiler, doyanın ne zaman görüleceği, dosyanın açılış tarihi gibi bilgiler bu sekmede mevcuttur. 

UYAP sistemi üzerinden hakkınızda dava açılıp açılmadığını öğrenmenin de iki yolu vardır. Birincisi, avukata vekaletname vermişseniz avukatınız kendi UYAP sistemi üzerinden sizin dava dosyanız hakkındaki bilgilere erişebilmektedir. İkincisi, e-devlet üzerinden vatandaş-UYAP sistemine giriş yaparak hakkınızda dava açılıp açılmadığını öğrenebilirsiniz.

Hakkınızda dava açılıp açılmadığını yukarıda bahsettiğimiz yollarla öğrenebilirsiniz. Ancak hakkınızda dava açılması ile hakkınızda şikâyet olması sık karıştırılan hususlardır. Hakkınızda şikâyet olup olmadığını öğrenmek için adliyelerde bulunan savcılık ön bürolarına gitmeniz gerekmektedir. Soruşturma aşamasındaki dosyaları savcılık ön bürolardan öğrenebilirsiniz.

Avukatlık Vekaleti Nedir ve Nasıl Çıkartılır?

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına ve hesabına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirmesidir.

Vekalet verebilmek için kişinin bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Kişinin akli dengesinin yerinde olması,
 • Kişinin on sekiz yaşından büyük olması gerekmektedir.

Avukata, dava vekaleti iki şekilde verilebilmektedir. Vekaletname, özel ve genel olarak ayrılmaktadır.

 • Özel dava vekaletnamesi, yalnız belirli davaların takibi için avukata verilen vekaletnamedir. Avukat, özel dava vekaletnamesi neticesinde müvekkilin vekaletnamede belirttiği davadan başka bir davada temsil edemez.
 • Genel dava vekaletnamesi ile avukat, temsil ettiği müvekkilinin açmış olduğu veya açacağı bütün davaları ayrıca müvekkiline karşı açılmış olan bütün davaları takip edebilir.

Vekaletname, herhangi bir noterlikte düzenlenebilmektedir. Yurt dışında yaşayan kişiler ise en yakın Türk elçilik veya konsolosluğundan vekaletname düzenlettirebilirler.

Vekaletname, her zaman tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Vekaletin iptali için düzenlendiği noterliğe gidilmesi gerekmektedir. Noterden azilname, iptal ya da fesih belgesi alınmalıdır, daha sonra bu belge vekalet alınan kişiye gönderilmelidir.

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü Nedir?

Avukatın sır saklama yükümlülüğü, avukat ile müvekkil arasında vekalet ilişkisi kurulması neticesinde avukat tarafından müvekkile ve müvekkilinin özel hayatına ilişkin öğrenilen bilgilerle ilgilidir. Öğrenilen bu bilgiler neticesinde avukatın birtakım yükümlülükleri doğmaktadır.

Avukatın sır saklama yükümlülüğü 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlenen maddeye göre, saklanacak sır kavramı herhangi bir sıra ilişkin değildir. Avukatların mesleki faaliyetlerine ilişkin sırları kapsamaktadır. Avukat, mesleki faaliyeti neticesinde öğrendiği şahsi, ailevi, ticari her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutmalıdır. Genel olarak herkes tarafından ulaşılabilen bilgi ve belgeler sır saklama yükümlülüğü kapsamında sayılmamaktadır. Herkes tarafından ulaşılabilen bilgi ve belgelere örnek olarak aleni siciller verilebilir.

Avukatın Ücretini Kim Öder?

Avukat ücreti yani vekalet ücreti, avukatın hukuki hizmetinin karşılığıdır. Avukatın ücretsiz hukuki yardımda bulunması yasaktır. Avukat ücreti, müvekkil ve avukat arasında kararlaştırılır. Taraflar, avukatlık ücretini kararlaştırırken bazı hususlara dikkat etmeliler.

 • Her yıl yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında avukatlık ücreti belirlenemez.
 • Avukatlık ücreti belirli bir yüzde olarak kararlaştırılmış ise dava konusu paranın veya hükmolunacak şeyin değerinin %25’ini aşamaz.
 • Sözleşmeye; davanın sonunda, dava konusu para dışındaki hakların ve malların aynen avukata ait olacağına dair bir hüküm konulamaz.

Avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen meblağa göre ödeme yapılmaktadır.

Müvekkil, avukat ücret sözleşmesi yapılsın ya da yapılmasın her durumda avukat ücretini ödemek zorundadır. Bu ücreti avukatın danışmanlığını alan müvekkil öder. Hâkim, avukatlık ücretine hükmetmez veya davanın karşı tarafı bu ücreti ödemez.

Avukat ücreti (vekalet ücreti) ile karşı vekalet ücreti (hâkimin dava sonunda hükmettiği ücret) karıştırılan kavramlardır. Karşı vekalet ücreti, dava neticesinde aleyhine hüküm verilen tarafın, davayı kazanan tarafın avukatına ödediği ücrettir. 

Dava Dosyama Nasıl Ulaşabilirim?

Dava dosyalarının içeriğine vatandaşlar da erişebilmektedir. Kişiler istekleri doğrultusunda dava dosyalarına UYAP Vatandaş Portal üzerinden ulaşabilirler. UYAP Vatandaş Portal üzerinden dosyanın içeriğini görüntülemek ve evrak örneği almak da mümkündür. Sistem şu şekilde ilerlemektedir:

 • Vatandaş UYAP’a giriş yapınız,
 • Sol taraftaki menüden “dosya işlemleri” sekmesine giriniz,
 • Açılan sekmede “dosya sorgulama” sekmesine giriş yapınız,
 • Yargı/Mahkeme türünü seçip “dosya görüntüle” kısmına giriniz,
 • Üst sekmelerden “evrak” bölümünden dosyanıza erişebilirsiniz.

Evraklar bazı durumlarda Mahkeme ya da İcra Müdürlüğü kalemi tarafından dosyaya eklenmemektedir. Bu gibi durumlarda, dava dosyanıza, dosyanızın bulunduğu Mahkeme veya İcra Müdürlüğüne giderek nüfus cüzdanınızı ibraz ettiğiniz takdirde dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.

Davalar Ortalama Ne Kadar Sürer?

Davalar mahkemelerin yoğunluğuna ve dava sürecinin karmaşıklığına göre farklı sürelerde sonuçlanabilir. Davaların ne kadar sürebileceği; 

 • Açılan davanın niteliği, 
 • Konusu, tarafların sayısı, 
 • Hâkim değişikliği, 
 • Hâkimin izinli olması, 
 • Davanın ertelenmesi, 
 • Adli tatiller, 
 • Mahkemenin iş yükü gibi sebepler neticesinde net bir yorum yapılması mümkün değildir. 

Dava süreleri için Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süre uygulaması vardır fakat bu sürelerin bir bağlayıcılığı yoktur. Yargıda hedef süre uygulaması, hedeflenen sürede tamamlanamayan dava veya soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini amaçlayan bir uygulamadır. Örneğin ceza mahkemelerinde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hedef süre üç yüz ile üç yüz doksan gündür. Bu durumda ceza mahkemeleri suçun niteliğine, konusuna göre değişebileceği gibi yaklaşık olarak on ile on üç ay arasında değişiklik göstermektedir. 

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Ne Demektir?

Hukuki danışmanlık hizmeti, kişilere hukuki süreçlerinde önleyici ve koruyucu nitelikte destek olmak amacıyla verilen bir hizmettir. Hukuki danışmanlık; avukatların, şirketleri ya da vatandaşları hukuki konularda bilgilendirmesi hizmetidir. Bu hizmet kapsamında avukatlar, danışanlarının hukuki sorunlarını çözüme kavuşturmakla görevlidir.  

Hukuki danışmanlık hizmeti;

 • Kişilerin karşılaşması muhtemel mağduriyetleri önleyici bir işleve sahip hizmettir.
 • Kişiler, danışmanlık sayesinde hukuki sorunlarıyla ilgili doğru bilgilere ve alternatif hukuki yollara ulaşabilmektedirler.
 • Kişilerin, hukuki danışmanlık ile ileride karşılaşabilecekleri olası hukuki sonuçların tespit edilmesiyle gerekli hukuki önlemlerin alınması mümkün olacaktır.
 • Kişiler, hukuki danışmanlık sayesinde başvuracakları hukuki yolların ve karşılaştıkları hukuki ihtilafların olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler.

Birden Fazla Avukata Vekalet Verilebilir Mi?

Birden fazla avukata vekalet verilebilir. Bu durum 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 75. Maddesinde açıklanmıştır. Kişi isteği doğrultusunda birden fazla avukata vekalet verebilir. Vekalet verilmiş olan avukatların her biri vekaletten kaynaklanan yetkilerini, diğer avukatlardan bağımsız bir şekilde kullanabilir.

Müvekkil, bir avukata vekalet verdikten sonra ikinci bir avukata daha vekalet vermek isterse, ikinci vekalet verilen avukat işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazılı olarak bildirmesi ve onayını alması gerekmektedir. Onay alınamaması ikinci avukata vekalet verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Onay verilmemesinin bazı sonuçları bulunmaktadır. İlk vekalet verilen avukatın onayı alınmaksızın ikinci avukata vekalet verilirse ilk vekalet verilen avukat haklı nedenle işi bırakabilir ve ücretin tamamına hak kazanır.

Dava Açarken Para Yatıracak Mıyım?

Dava açarken çeşitli sebeplerle para yatırılmaktadır. Davayı açarken, davacı taraf, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120. Maddesinde belirtildiği üzere belli bir miktar yargılama harcı ve Adalet Bakanlığınca her yıl yayınlanan listede gösterilen gider avansını mahkemeye yatırmaktadır. Davada yapılacak masraflar gider avansını oluşturmaktadır. Davacı tarafın davayı kazanması durumunda ise davacı, yargılama harcı ve gider avansını karşı taraftan geri alabilmektedir. Yani davanın kaybedilmesi durumunda dava giderleri, aleyhine karar verilen tarafa bırakılmaktadır. Kişinin avukatla çalışması halinde ayrıca avukatlık ücreti de ödenmektedir. Yine davanın kaybedilmesi durumunda, aleyhine karar verilen taraf, karşı tarafın avukatlık ücretini de ödemek zorunda kalmaktadır.

Hukuki Makaleler